Kryd­di­ga rev­bens­spjäll

Leva & Bo - - Härlig Vintermat -

4–6 por­tio­ner Til­lag­nings­tid: cir­ka 1 ½ tim­me + ma­ri­ne­ring • 1 ½–2 kg tjoc­ka rev­bens­spjäll,

knäck­ta • 3 stjär­na­nis • 3 la­ger­blad • 2 ka­nel­stäng­er • 8 svart­pep­par­korn • 1 de­lad chili • salt Gla­ze: • ¾ dl katchup med ja­la­peno • 3 msk ki­ne­sisk so­ja • 1 dl aga­ve­si­rap • 1 msk se­sa­m­ol­ja • 2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor • 2 msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra • 1 tsk spis­kum­min • salt • ta­ba­sco Till ser­ve­ring: • strim­lad chili • ko­ri­an­der • li­me • co­le­slaw, se re­cept till väns­ter

Lägg köt­tet i en gry­ta. Mät upp så myc­ket vat­ten att det täc­ker köt­tet. Ko­ka upp och skum­ma no­ga.

Till­sätt kryd­dor och salt. Det ska va­ra 1 msk salt per li­ter vat­ten. Ko­ka sak­ta un­der lock tills köt­tet är mört, cir­ka 50 mi­nu­ter. Ta upp och låt rin­na av.

När köt­tet har sval­nat nå­got, de­la spjäl­len längs med be­nen.

Blan­da in­gre­di­en­ser­na till gla­zen. Sma­ka av med salt och ta­ba­sco, det får gär­na va­ra li­te sting i sma­ken.

Blan­da kött och gla­ze i en ugns­form. Om man gör en stör­re sats är det bätt­re att blan­da allt i dubb­la på­sar och sen ugns­ste­ka på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt köt­tet ma­ri­ne­ra någ­ra tim­mar.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Stek köt­tet i mit­ten av ug­nen tills det har fin färg och li­te knap­rig yta, cir­ka 25 mi­nu­ter. Vänd nå­gon gång un­der ti­den. Strö över strim­lad chili, ko­ri­an­der och li­meklyf­tor och ser­ve­ra med co­le­slaw.

1 2 3 4 5 6

KRYD­DI­GA. En co­le­slaw med färsk ana­nas och sel­le­ri känns friskt och fräscht till rev­bens­spjäl­len. NYA SMA­KER. Sätt smak på rät­ter­na med spän­nan­de kryd­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.