Var finns madras­sen?

Ni tip­sa­de om en jät­tesnygg och bra madrass som man kun­de in­re­da med och som även fun­ka­de som sof­fa, men jag har tap­pat bort mitt nummer. Det var en madrass i grovt bei­ge tyg, kan ni hjäl­pa mig att hit­ta den? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - SAFIE

Det är sä­kert den här madras­sen i can­vas, som har fun­nits med i fle­ra re­por­tage i LE­VA & BO. Den kom­mer från Gar­bo in­te­ri­ors i Stock­holm och kos­tar 6 500 kro­nor styck. Du kan kon­tak­ta Gar­bo in­te­ri­ors på gar­bo­in­te­ri­ors. com. Lyc­ka till!

PRAK­TISKT. Madras­ser är lät­ta att flyt­ta runt och kan ha fle­ra oli­ka an­vänd­nings­om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.