Hur blir grön­sa­ker­na mer späns­ti­ga?

Jag är trött på att grön­sa­ker­na känns sön­der­kok­ta när man tilla­gar dem på ”van­ligt” vis i sal­tat vat­ten i ka­strull. Snäl­la, ge mig ett tips på hur de kan tilla­gas och kän­nas mer späns­ti­ga!

Leva & Bo - - Fråga Oss - KAT­TIS

Ett en­kelt sätt är att läg­ga grön­sa­ker­na i en tall­rik el­ler skål, häl­la li­te varmt vat­ten över, täc­ka med ex­em­pel­vis en tall­rik – och se­dan kö­ra dem i micron. Ti­den och mäng­den vat­ten kan va­ri­e­ra. Pro­va dig fram.

GRÖNT. Kör grön­sa­ker­na i micron för att få dem späns­ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.