Sa upp sig från ban­ken

Ål­der: Bor: Fa­milj: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

49. Li­din­gö. Man, tre barn. Konst­när och in­red­nings­de­sig­ner med fö­re­ta­get Ca­ri­na Björck.

Ak­tu­ell:

De­sig­ner hos LE­VA&BO Shop­ping.

Instagram:

@ca­ri­nabjorckart.

KUD­DE. Ar­chi­pe­la­go ro­se rund, 695 kro­nor, LE­VA & BO Shop­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.