Äls­kar att pif­fa gam­la möb­ler

Ål­der: Fa­milj: Bor:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

30. Sam­bo. Aspud­den i Stock­holm.

Pro­gram­pre­sen­ta­tör i Sju­an. Mu­si­kalar­tist som spe­la­de hu­vud­rol­len Ba­by i ”Dir­ty dan­ci­ng” på Chi­na­te­a­tern.

Gör:

GIL­LAR BLOM­MOR. ­ Emi­lia Öd­ling un­nar sig snitt­blom­mor var­je vec­ka och fa­vo­ri­ten är hor­ten­sia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.