”Julaf­ton är årets my­si­gas­te dag”

Ci­ci äls­kar ju­len och det syns i varen­da vrå. La­gom till förs­ta ad­vent pyn­tar hon hem­met i Öre­bro med gran­ris, stjär­nor, jul­blom­mor och le­van­de ljus. – Då är jag full av ener­gi och ser fram emot allt ro­ligt vi ska hit­ta på un­der ju­len.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text JEN­NY HULTGREN Fo­to THE­RE­SE ROMELL

FA­MIL­JEN BORG­STRÖM ÄLS­KAR ju­len och det syns i varen­da vrå. Med gran­ris, vi­ta pap­pers­stjär­nor, saff­rans­bak och tän­da ljus ska­par de stämning i det lil­la hu­set från 1925 i Öre­bro. So­nen Nils har hjälpt till att hänga upp sto­ra, vi­ta pap­pers­stjär­nor i fönstren och plan­te­rat små hy­a­cin­ter. Glög­gen är värmd och det ska my­sas fram­för bra­san i var­dags­rum­met.

– Jag äls­kar ad­vent. Då är jag full av ener­gi och ser fram emot allt ro­ligt vi ska hit­ta på un­der ju­len. Ef­ter någ­ra år av av re­no­ve­ring kän­ner vi änt­li­gen att vi har tid att nju­ta och ta det lugnt, sä­ger Ci­ci.

VÄL­KOM­NA

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.