Dri­ver en

Här bor:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ci­ci, Pe­ter och so­nen Nils.

I en re­no­ve­rad vil­la på 135 kvadrat­me­ter från 1925 i Öre­bro.

Ci­ci äger och dri­ver in­red­nings­bu­ti­ken CE in­ne ute i Öre­bro till­sam­mans med sin mam­ma. Pe­ter ar­be­tar i re­stau­rang­bran­schen.

Var: Gör:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.