”När de and­ra i fa­mil­jen har som­nat bru­kar jag sät­ta mig vid gra­nen och tän­ka på da­gen som va­rit”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

In­nan fa­milj och släkt kom­mer för­be­reds ma­ten i kö­ket. Skin­ka, sill, ris à la mal­ta och allt an­nat som hör till ska själv­klart va­ra med. Mid­da­gen avnjuts i fle­ra tim­mar, men mås­te var fär­dig in­nan Kal­le an­ka bör­jar. Det vill ing­en mis­sa. Då slår al­la sig ned i den sto­ra sof­fan med jul­go­dis, frukt och nöt­ter i sto­ra skå­lar och söt dric­ka i tun­na glas.

NÄR DET BLIR kväll kom­mer tom­ten och de­lar ut jul­klap­par­na som lig­ger un­der gra­nen me­dan al­la ­rim­men lä­ses högt av den älds­ta i fa­mil­jen.

– Julaf­ton li­der se­dan mot sitt slut och när de and­ra i fa­mil­jen har som­nat bru­kar jag sät­ta mig vid gra­nen och tän­ka på da­gen som va­rit. Årets my­si­gas­te dag! Se­dan ser jag fram emot jul­da­gen och an­nan­da­gen som bru­kar va­ra stil­sam­ma och skö­na, be­rät­tar Ci­ci.

VÄXT­HUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.