Fryst pep­par­kaks­chee­seca­ke

Leva & Bo - - Lantlig Stil -

• • • • • • • • 6 ägg 3 dl soc­ker 400 gram Phi­la­del­p­hi­a­ost 4 dl gräd­de 3 tsk va­nilj­soc­ker 1 eko­lo­gisk apel­sin 25 pep­par­ka­kor cir­ka 2 dl ling­on Bör­ja med att ta fram en form på 1 ½ li­ter med lös­tag­bar kant. Lägg ett smör­pap­per över bot­ten­plat­tan och fäst se­dan den lös­tag­ba­ra kan­ten så att bak­plåts­papp­ret stic­ker ut. På så vis kom­mer for­men att hål­la tätt. Ta fram tre bun­kar. Knäck äg­gen och lägg ägg­vi­tor­na i bun­ke 1 och äggu­lor­na i bun­ke 2.

Vis­pa ägg­vi­tor­na till ett hårt, vitt skum.

Lägg i Phi­la­del­fi­a­ost, saf­ten av en pres­sad apel­sin, fin­ri­vet skal från apel­si­nen samt soc­ker i skål 2, där äggu­lor­na finns. Vis­pa sam­man så att sme­ten blir po­rös.

Häll i gräd­de och va­nilj­soc­ker i bun­ke 3 och vis­pa tills gräd­den är tjock och fluf­fig.

Blan­da ihop skål 2 och 3. Blan­da se­dan för­sik­tigt ner skål 1.

Kros­sa 25 pep­par­ka­kor och lägg i bot­ten av for­men.

Häll sme­ten i for­men och sätt på plast­fo­lie.

Ställ in i fry­sen i minst 6 tim­mar. Ta ut chee­seca­ken cir­ka 15 mi­nu­ter in­nan ser­ve­ring­en.

Gar­ne­ra med ling­on.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

5

3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.