Kan­de­ra­de äp­pel­klub­bor

Leva & Bo - - Lantlig Stil -

• • • äpp­len ol­ja 4–5 dl soc­ker Ploc­ka in en gren från ett äp­pel­träd, bryt i la­gom sto­ra bi­tar och an­vänd som pin­ne till äp­pel­klub­bor­na.

Ol­ja in ett bak­plåts­pap­per som de fär­di­ga äpp­le­na kan stäl­las på.

Smält sock­ret i en ka­strull, rör om. Ta bort ka­strul­len från plattan när sock­ret smält och bli­vit fly­tan­de och gyl­len­brunt. Stick i en äp­pel­gren i var­je äpp­le. Dop­pa äpp­le­na has­tigt, ett i ta­get, till hälf­ten i det smäl­ta sock­ret.

Ställ de fär­di­ga äpp­le­na på det in­ol­ja­de bak­plåts­papp­ret.

Låt sval­na in­nan ser­ve­ring.

1 2 3 4 5

6 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.