Saff­rans­bul­lar med man­del­fyll­ning

Leva & Bo - - Festligt -

cir­ka 40 bul­lar • 2 pa­ket saff­ran (1g) • ½ tsk salt • 1 pa­ket jäst (50 g) • 175 g smör • 1 ½ dl strö­soc­ker • 5 dl mjölk • 1 ägg • cir­ka 17 dl ve­te­mjöl Man­del­fyll­ning: • 100 g man­del­mas­sa • 50 g rumsvarmt smör • 1 ny­pa salt Till pens­ling och gar­ne­ring: • 1 ägg • 2 msk pärl­soc­ker • ½ dl hac­kad man­del Stöt saff­ran och salt i en mor­tel. Fin­för­de­la jäs­ten i en stor bun­ke. Smält smö­ret i en ka­strull. Till­sätt saff­ran, soc­ker och mjölk. Låt bland­ning­en bli 37 gra­der. Vis­pa äg­get lätt och till­sätt det.

Blan­da ut jäs­ten och sal­tet i li­te av degväts­kan. Häll över res­te­ran­de degväts­ka. Till­sätt det mesta av mjö­let och ar­be­ta de­gen smi­dig. Strö över li­te mjöl och jäs un­der en köks­hand­duk i 40 mi­nu­ter.

Riv man­del­mas­san på rivjär­net och blan­da med smör och li­te salt.

For­ma saff­rans­de­gen till run­da små bul­lar och tryck ett djupt hål i var­je bul­le. Fyll bul­len med man­del­bland­ning­en.

Låt bul­lar­na jä­sa un­der en köks­hand­duk i cir­ka 20 mi­nu­ter på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per. Sätt ug­nen på 225 gra­der. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg och strö över pärl­soc­ker och hac­kad man­del.

Gräd­da bul­lar­na i mit­ten av ug­nen i cir­ka 8 mi­nu­ter el­ler tills de fått fin färg. Låt sval­na un­der en bak­duk.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.