Smör­stekt brys­sel­kål med dad­lar

Leva & Bo - - Gröna Favoriter -

Det här är en mo­dern, ame­ri­kansk si­do­rätt som in­ne­hål­ler bå­de den super­nyt­ti­ga brys­sel­kå­len och de häl­so­sam­ma dad­lar­na. Till­sam­mans gif­ter sig des­sa sma­ker på ett van­sin­nigt smar­rigt vis. 4 por­tio­ner • 1 nä­ve man­del­spån • 500 g brys­sel­kål • 10 ur­kär­na­de dad­lar • 3 sal­lads­lö­kar • 1 stor klick smör • salt och pep­par

Ros­ta man­del­spå­nen för­sik­tigt i en het, torr pan­na.

Skölj brys­sel­kå­len och skär av ro­ten. Ski­va kå­len grovt, i cir­ka 3–4 bi­tar per kål­hu­vud. Ski­va dad­lar och sal­lads­lök.

Stek brys­sel­kå­len i smör. Blan­da ner dad­lar och sal­lads­lök och stek allt en stund un­der om­rör­ning. Sma­ka av med salt och pep­par.

Strö till sist över de ros­ta­de man­del­spå­nen och ser­ve­ra.

1 2 3 4

GOD KOM­BO. Läc­ker, ame­ri­kansk si­do­rätt med brys­sel­kål och dad­lar. Om dad­lar­na har le­gat och tor­kat i skaf­fe­ri­et för länge kan man mju­ka upp dem i li­te varmt vat­ten i någ­ra mi­nu­ter in­nan man ski­var dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.