Var hit­tar jag tav­lan?

Hej! Jag und­rar vad den su­persnyg­ga tav­lan på om­sla­get till LE­VA & BO num­mer 45, den med den pe­kan­de man­nen, kom­mer ifrån och vad den kos­tar. Så snygg! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - JOSSI

Fo­to­kons­ten ”Den om­ut­ba­ra” är gjord av Linda Ohl­son, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 650 kro­nor, Lo art de­sign, lo­art­de­sign.se.

FOTOKONST. Den svart­vi­ta tav­lan är gjord av Linda Ohl­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.