”Hem­met ska kän­nas om­bo­nat”

Er­mi­na och hen­nes fa­milj äls­kar att va­ra hem­ma. De har bott i hu­set i ett år och re­no­ve­rat för fullt. Här blan­dar de gam­la och nya sa­ker för att få den charm och käns­la de trivs med. Fär­ger­na går i vitt, grått och ro­sa. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Er­mi­na Thuresson, 32, Pa­tric, 41, och de­ras barn. Vil­la från 70-ta­let på 155 kvadrat­me­ter i Sköl­lers­ta sö­der om Öre­bro. er­mi­nat­hu­res­son.

Hu­set: Instagram:

1 HAL­LEN

”Hal­len är vik­ti­gas­te rum­met. Här för­sö­ker vi ska­pa stämning, och att den är luf­tig och prak­tisk”.

2 LÄSHÖRNA

”Sof­fan är stor och rym­mer he­la fa­mil­jen när al­la barn är hos oss. Blom­mor, ljus, fil­tar är det gott om.” SOV­RUM

”Här är om­bo­nat för att ska­pa lugn och ro. Inga tek­nis­ka pry­lar kom­mer in här.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.