FINT I GLASVASER

Leva & Bo - - Blomstrande -

3Vem blir in­te lyck­lig av ett så­dant här vac­kert ­bloms­ter­bord? Välj enk­la va­ser som lå­ter kom­ma till sin rätt. Från väns­ter: Amaryllis Ve­ra, Amaryllis Temp­ta­tion, Amaryllis Pe­acock, ­Amaryllis Al­fresco, Amaryllis Ma­gic Green, Amaryllis Doub­le Re­cord och Amaryllis Dy­na­mite.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.