LÅGT AR­RANGE­MANG

Leva & Bo - - Blomstrande -

11Ka­pa ama­ryl­li­sens långa stjäl­kar och sam­la blom­mor­na i en låg vas. Kan ock­så va­ra en va­ri­ant om de långa stjäl­kar­na har bru­tits och blom­man fort­fa­ran­de står i full blom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.