In­re­der mo­dernt och bo­he­miskt

Här bor:

Leva & Bo - - Shopping -

Lin­da, 42, Mat­ti­as, 46, Ne­dea, 13, Meo, 10, och Mil­lie, 4.

Lin­da job­bar som ­per­so­nal­pla­ne­ra­re på SAS, Mat­ti­as job­bar med IT.

Fem­ma på 94 kvadrat­me­ter i hus byggt 2014 i Bec­kom­ber­ga i Stock­holm.

Gör: Hem­met: Instagram:

@mrs­h_in­spi­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.