Ba­ka till jul.

Klas­sis­ka fa­vo­ri­ter och nya sma­ker

Leva & Bo - - Innehåll - CHRISTI­NA ASPLUND Fo­to THO­MAS CAR­LÉN

Ad­ventslängd med tran­bär

Til­lag­nings­tid: 1 ½ tim­me + 1 ½ tim­mes jäs­ning 2 läng­der • 50 g jäst för sö­ta de­gar • 5 dl mjölk • 2 ¼ dl strö­soc­ker • ½ tsk salt • 1 g saff­ran, 2 pa­ket • 1 ägg • cir­ka 17 dl ve­te­mjöl, cir­ka 1 020 g • 150 g rumsvarmt smör Till pens­ling: • 2 ägg • 1 msk vat­ten • ½ krm salt Fyll­ning: • 150 g man­del­mas­sa • 100 g rumsvarmt smör • 1 eko­lo­gisk apel­sin, ri­vet skal • 50 g hac­ka­de, tor­ka­de tran­bär Till gar­ne­ring: • pärl­soc­ker

Smu­la jäs­ten i en deg­bun­ke och rör ut den med li­te av mjöl­ken. Häll över res­ten av mjöl­ken, strö­soc­ker, salt, saff­ran, ägg och näs­tan allt ve­te­mjöl. Ar­be­ta de­gen smi­dig. Till­sätt klic­kar av smö­ret och ar­be­ta sam­man de­gen tills den släp­per kan­ten. Jäs till dub­bel stor­lek un­der bak­duk i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Ta upp och knå­da de­gen smi­dig på mjö­lat bak­bord. De­la i fy­ra de­lar.

Kav­la ut två de­lar av de­gen till rek­tangu­lä­ra ka­kor, cir­ka 25 × 35 cen­ti­me­ter. Riv man­del­mas­san fint och blan­da med smör och ri­vet apel­sin­skal. Bred över deg­ka­kor­na. Hac­ka och strö över tran­bär.

Rul­la till rul­lar från lång­sidan och lägg tvärs över plå­ten med bak­plåts­pap­per. Klipp fli­kar och vik fram­åt till en flä­ta. Låt jä­sa un­der bak­duk i cir­ka 25 mi­nu­ter.

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Pens­la läng­der­na med upp­vis­pat ägg. Srö över pärl­soc­ker. Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter, tills den får fin färg.

Låt läng­der­na sval­na på bak­gal­ler un­der bak­duk.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.