Lus­se­bul­lar med tran­bär

Leva & Bo - - Julens Smaker -

Til­lag­nings­tid: 1 ½ tim­me + 1 ½ tim­mes jäs­ning Cir­ka 32 styc­ken • 50 g jäst för sö­ta de­gar • 5 dl mjölk • 2 ¼ dl strö­soc­ker • ½ tsk salt • 1 g saff­ran (2 pa­ket) • 1 ägg • cir­ka 17 dl ve­te­mjöl, cir­ka 1020 g • 150 g rumsvarmt smör Till pens­ling: • 2 ägg • 1 msk vat­ten • ½ krm salt Gar­ne­ring: • 25 g tor­ka­de tran­bär

Smu­la jäs­ten i en bun­ke och rör ut den med li­te av mjöl­ken. Häll över res­ten av mjöl­ken, strö­soc­ker, salt, saff­ran, ägg och näs­tan allt ve­te­mjöl. Ar­be­ta de­gen smi­dig. Till­sätt klic­kar av smö­ret och ar­be­ta sam­man de­gen tills den släp­per bun­kens kant.

1

Låt jä­sa till dub­bel stor­lek un­der bak­duk i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Ta upp och knå­da de­gen smi­dig på mjö­lat bak­bord. De­la den i fy­ra de­lar.

Knå­da och rul­la ut två av de­lar­na till rul­lar och de­la var­je rul­le i 16 bi­tar. Rul­la ut var­je del i två steg, först till tjoc­ka kor­var, låt vi­la me­dan du rul­lar res­ten och se­dan till sma­la läng­der, cir­ka 20 cen­ti­me­ter långa, nå­got av­smal­nan­de i än­dar­na. Snur­ra ihop än­dar­na mot mit­ten, åt var­de­ra hål­let. Lägg dem glest på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Låt jä­sa un­der bak­duk i cir­ka 25 mi­nu­ter. Värm ug­nen till 250 gra­der. Blöt­lägg tran­bä­ren i ljum­met vat­ten i en skål i cir­ka 15 mi­nu­ter och låt dem rin­na av i en sil. Vis­pa ägg, vat­ten och salt till pens­ling. Pens­la bul­lar­na med ägg. Gar­ne­ra med tran­bär. Gräd­da bul­lar­na i mit­ten av ug­nen i cir­ka 6 mi­nu­ter. Låt bul­lar­na sval­na på bak­gal­ler un­der bak­duk.

2 3 4 5

PÅ NYTT SÄTT. Lus­se­bul­lar ­gar­ne­ra­de med tran­bär i stäl­let för de klas­sis­ka rus­si­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.