Små man­del­for­mar med gräd­de & hav­torns­mar­me­lad

3 4

Leva & Bo - - Julens Smaker -

Tidsåt­gång: 1 ½ tim­me + 1 tim­me i ky­len Cir­ka 50 styc­ken • 2 dl söt­man­del, cir­ka 125 g • 3 bit­ter­mand­lar el­ler 5 drop­par bit­ter­man­de­la­rom • 1 ½ dl strö­soc­ker • 2 tsk va­nilj­soc­ker • 200 g smör • 1 ägg • 4 dl ve­te­mjöl Till for­mar­na: • smält smör Till fyll­ning: • visp­gräd­de • hav­torns­mar­me­lad, se se­pa­rat re­cept Skål­la och ska­la man­del och bit­ter­man­del. Lägg man­del, bit­ter­man­del, strö­soc­ker och va­nilj­soc­ker i skå­len till mat­be­re­da­ren, med kni­ven mon­te­rad. Kör tills det blir ett fint mjöl.

Till­sätt smör i bi­tar, ägg och ve­te­mjöl och kör tills det bil­das en deg­boll. Ta upp de­gen och lägg den i en plast­på­se. Låt de­gen vi­la minst 1 tim­me i kyl­skåpet, gär­na läng­re. Smörj man­del­for­mar­na no­ga med smält smör.

1 2

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ta fram de­gen och rul­la ut den till en längd. De­la i bi­tar och klä for­mar­na med de­gen. Skär kan­ter­na jäm­na med en kniv. Ställ dem på plå­tar. Gräd­da man­del­muss­lor­na i mit­ten av ug­nen i 8–10 mi­nu­ter.

Låt for­mar­na sval­na. Kläm för­sik­tigt på for­mar­nas kan­ter, så los­sar de lät­ta­re. Lägg dem på gal­ler för att kall­na.

Vis­pa gräd­de och sprit­sa i man­del­muss­lor­na strax fö­re ser­ve­ring. Gar­ne­ra med en klick hav­torns­mar­me­lad.

5 6 Hav­torns­mar­me­lad

• • •

225 g hav­torn 2 dl na­tu­rell äp­pel­must 4 dl sylt­soc­ker Ti­na hav­tor­nen och häll i en ka­strull med äp­pel­mus­ten. Ko­ka upp i 5 mi­nu­ter.

Mixa någ­ra se­kun­der med stav­mix­er så att hav­torns­bä­ren går sön­der. Si­la och pres­sa ner saf­ten i en bun­ke. Häll över saf­ten i ren ka­strull. Till­sätt sylt­soc­ker och ko­ka kraf­tigt i 3 mi­nu­ter.

Häll upp i två glas­bur­kar. Låt sval­na och sätt på lock. För­va­ra i ky­len.

1 2 3

SMÅTT OCH GOTT. Små man­del­for­mar med gräd­de och ­hav­torns­mar­me­lad. GAFFLAT. Sprö­da ko­rint­ka­kor trycks till med gaf­fel för en­kelt möns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.