Sprö­da ko­rint­ka­kor

Leva & Bo - - Julens Smaker -

Til­lag­nings­tid: 45 mi­nu­ter + 1 tim­me i ky­len cir­ka 40 styc­ken • 3 ½ dl ve­te­mjöl • ½ dl po­ta­tis­mjöl • 2 tsk va­nilj­soc­ker • ¾ dl strö­soc­ker • 1 tsk bak­pul­ver • 75 g ko­rin­ter • 150 g rumsvarmt smör • 1 dl gräd­de Till gar­ne­ring: • 1 dl strö­soc­ker

Skölj ko­rin­ter­na med ko­kan­de vat­ten i en sil och låt dem rin­na av på hus­hålls­pap­per. Blan­da ve­te­mjöl, po­ta­tis­mjöl, va­nilj­soc­ker, strö­soc­ker, bak­pul­ver och ko­rin­ter. Till­sätt smör och gräd­de. Ar­be­ta ihop till en deg. Plas­ta de­gen och lägg i ky­len i 1 tim­me. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och de­la den i två de­lar. Rul­la ut till rul­lar. De­la var­je rul­le i 20 bi­tar och rul­la till bol­lar. Rul­la dem i strö­soc­ker. Lägg ka­kor­na på plå­tar med bak­plåts­pap­per och tryck till dem med en gaf­fel.

Gräd­da ka­kor­na i mit­ten av ug­nen i cir­ka 9 mi­nu­ter. Låt ka­kor­na sval­na på gal­ler. För­va­ra i tät burk med lock.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.