Kryddigt knäc­ke­bröd

Leva & Bo - - Julens Smaker -

Til­lag­nings­tid: cir­ka 2 ½ tim­me + 12 tim­mar i ky­len cir­ka 16 bröd­ka­kor • 5 dl vat­ten • 1 ½ dl rågsur­deg • 25 g jäst • 1 msk anis • 1 msk kum­min • 1 msk havs­salt • 7 dl grovt råg­mjöl • 7 dl råg­sikt Till ut­bak­ning: • 3 dl råg­mjöl • 2 dl ve­te­mjöl • 2 tsk hjort­horns­salt

Blan­da vat­ten, sur­deg, jäst, stött kum­min och anis i en deg­bun­ke. Till­sätt havs­salt, grovt råg­mjöl och råg­sikt ef­ter hand, till en fast deg. Ar­be­ta gär­na de­gen i köks­ma­skin.

Plas­ta bun­ken och låt de­gen stå i ky­len 12 tim­mar. Sätt ug­nen på 225 gra­der. Sätt in en plåt mitt i ug­nen. Blan­da råg­mjöl och ve­te­mjöl med hjort­horns­salt. Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och de­la den i 16 bi­tar. For­ma dem till run­da bul­lar. Kav­la ut bul­lar­na, en i ta­get, till tun­na ka­kor med rund ka­vel och nag­ga med kruska­vel, bröd­nagg el­ler gaf­fel. Bors­ta bort över­flö­digt mjöl på ka­kor­na, vänd och lägg dem på bak­plåts­pap­per. Bors­ta igen.

Gräd­da ka­kan på bak­plåts­pap­pe­ret på den he­ta plå­ten i 8–10 mi­nu­ter, tills de får fin färg. Låt brö­det kall­na på bak­gal­ler. Upp­re­pa med res­te­ran­de ka­kor.

Bryt brö­den i bi­tar fö­re ser­ve­ring. För­va­ra torrt, gär­na på en lång­pan­na i ug­nen.

1 2

3 4 5 6

+ por­to 19:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.