När kan jag på­bör­ja jul­ba­ket?

Jag vill verk­li­gen ba­ka al­la mi­na jul­ka­kor i god tid i år, men jag vill ock­så att de ska va­ra per­fek­ta. Är det för ti­digt att ba­ka nu? Hur länge hål­ler sig ka­kor­na i fry­sen? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KA­TA­RI­NA

Inga pro­blem! Fett härsk­nar ef­ter för lång tid i fry­sen, men små­ka­kor hål­ler ut­an pro­blem i tre må­na­der och ve­te­bröd och saff­rans­bul­lar i sex må­na­der – fast det är väl ing­en risk att de in­te går åt un­der den ti­den! Var no­ga med att pac­ka in allt or­dent­ligt, och kol­la om fry­sen be­hö­ver fros­tas av för att ha full funk­tion in­nan du fyl­ler den med ju­lens god­sa­ker.

Kol­la ock­så gär­na den här ar­ti­keln på Mitt köks sajt: mitt­kok.ex­pres­sen. se/ar­ti­kel/hall­bar­het-sa-lange-hal­ler-ma­ten-i-fry­sen/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.