”Min stil hand­lar om åter­bruk”

Ca­ri­nas sto­ra pas­sion i li­vet är att må­la. – Min stil hand­lar verk­li­gen om åter­bruk, jag in­re­der mitt hem med myc­ket små me­del och of­ta sånt and­ra trött­nat på. Mil­jötänk delux! Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ca­ri­na, 53, Han­nes, 17, My, 14, Gustaf, 13, hun­den Chew­bac­ka, kat­ten Fin­dus, ett gäng hö­nor och en tupp. De­ko­ra­tions­må­la­re. Vil­la i en by ut­an­för Var­berg. junk­sty­le_an­d_­ja­ne.

Gör: Hu­set: Instagram:

1 LJUS BY­RÅ

Den hand­må­la­de by­rån köp­te Ca­ri­na via Fa­ce­book för 50 kro­nor. Gol­vet ska må­las ru­tigt.

2 FIN RAM

Skriv­bor­det­har må­lats till sli­tet svart. Tav­lan har Ca­ri­na gjort själv. STOLSFYND

”Sto­len köp­te jag ihop med fem li­ka­da­na och ett bord.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.