ANFALL

Ligabibeln - - Arsenal -

Stac­kars Welbeck är åte­ri­gen ska­dad, den här gång­en in över ny­å­ret. En ny, ung och högst oprö­vad ja­pan har köpts in och Walcott, om han nu ses som an­fal­la­re, sli­ter med första­touchen. Giroud, som blan­dar och ger, har stort an­svar. Kom­mer sen för­stärk­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.