FÖRSVAR

Ligabibeln - - Bournemouth -

Här byg­ger det myc­ket på sam­spelt­het. De­lar av back­lin­jen har spe­lat många mat­cher till­sam­mans och gör det med stor på­lit­lig­het bra till­sam­mans. La­get lö­per myc­ket och al­la lag­de­lar hjäl­per till att för­sva­ra över he­la pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.