MITTFÄLT

Ligabibeln - - Bournemouth -

För­vis­so för­svann Matt Rit­chie till Newcast­le, vil­ket gi­vet­vis är ett av­bräck, men man fick in sto­ra peng­ar och för­stärk­te själ­va med Jor­don Ibe, så ef­ter att ny­li­gen ha sla­git trans­fer­re­kord med Afobe gjor­de man det nu igen. Boll­skick­lig lag­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.