RU­TIN

Ligabibeln - - Bournemouth -

Det är väl som det är med det här la­get, star­ka till­sam­mans. Om vi bort­ser från an­fal­let, som är li­te färs­ka­re, har sto­ra de­lar av det här la­get kam­pe­rat någ­ra sä­song­er ihop nu och även kla­rat förs­ta Pre­mi­er Le­a­gue-sä­song­en. Men ru­ti­ne­ra­de? Nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.