TRÄ­NA­RE

Ligabibeln - - Bournemouth -

Som sä­kert nämns på en hel del övri­ga stäl­len på den här si­dan; det här är ett av Eng­lands mest in­tres­san­ta trä­nar­namn över he­la ho­ri­son­ten. Kre­a­tiv, of­fen­siv, am­bi­tiös, fan­ta­si- och fram­gångs­rik, upp­skat­tad av kol­le­gor. Fort­fa­ran­de ny, dock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.