BURN­LEY

PREMIERPREMIER LE­A­GUE

Ligabibeln - - Burnley -

HEATON

Född: 1986-04-15. 188 cm, 85 kg. Land: Eng­land. Kom från: Bri­stol Ci­ty, 2013. Mat­cher 2015/16: 46. Lands­kam­per: 1.

Har haft en strå­lan­de tid se­dan han kom till klub­ben, och bli­vit ut­sedd till ”årets spe­la­re” för två år se­dan och lag­kap­ten i fjol. Re­serv­mål­vakt i Roy Hodg­sons EM-trupp i som­ras och en nyc­kel­spe­la­re för Burn­ley, i år igen.

Paul ROBINSON

Född: 1979-10-15. 193 cm, 90 kg. Land: Eng­land. Kom från: Black­burn, 2015. Mat­cher 2015/16: 0. Lands­kam­per: 41.

Myc­ket ru­ti­ne­rad mål­vakt som kom till klub­ben i fjol. Har in­te lyc­kats bli förste­mål­vakt trots hög kva­li­té. Er­fa­ren­het från mäng­der av lands­kam­per och EM- och VM-spel. Höll nol­lan i fy­ra av fem mat­cher för Eng­land i VM 2006.

Nick POPE

Född: 1992-04-19. 191 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Charl­ton, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 24/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Köp­tes in från Charl­ton i som­ras när Lon­don-klub­ben åk­te ur Cham­pi­ons­hip. Ung och ta­lang­full mål­vakt som Burn­ley tror myc­ket på . Knap­past ak­tu­ell för li­ga­spel re­dan i år, men får vär­de­full kun­skap från Heaton och Robinson.

Matt­hew LOWTON

Född: 1989-06-09. 180 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Aston Vil­la, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 27/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Hö­ger­bac­ken fick en tuff start i nya klub­ben då han ska­da­de sig un­der för­sä­song­en och sen in­te lyc­ka­des ta en plats i star­tel­van för­rän i de­cem­ber. Men när han väl fick chan­sen tog han den, var or­di­na­rie un­der he­la vin­tern och vå­ren.

Dan­ny LAFFERTY

Född: 1989-05-18. 180 cm, 76 kg. Land: Nor­dir­land. Kom från: Der­ry Ci­ty, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 15/1 (för Old­ham). Lands­kam­per/mål: 13/0.

Väns­ter­bac­ken har haft det tufft att ta en plats i Burn­ley de se­nas­te åren. I fjol ut­lå­nad till Old­ham. Gjor­de sin se­nas­te lands­kamp i vå­ras, men tog ald­rig nå­gon plats i Nor­dir­lands EM-trupp. Risk att han lå­nas ut igen i som­mar.

Mi­chael KEANE

Född: 1993-01-11. 170 cm, 82 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 44/5. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Stort löf­te som köp­tes loss från Man­ches­ter Uni­ted på trans­fer­fönst­rets sista tim­ma i ja­nu­a­ri 2015. Tog di­rekt en plats i för­sva­ret, och den har han in­te släppt se­dan dess. Mål­far­lig mitt­back som är gi­ven i star­tel­van.

Ben MEE

Född: 1989-09-23. 180 cm, 74 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Ci­ty, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 46/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

In­led­de fjol­å­ret som väns­ter­back men halv­vägs in flyt­ta­de in i mitt­för­sva­ret. Orädd och tuff för­sva­ra­re som val­des till årets spe­la­re i fjol. Stark i när­kamps­spe­let och har klic­kat väl­digt bra med Mi­chael Keane. Gi­ven i star­tel­van.

Step­hen WARD

Född: 1985-08-20. 184 cm, 82 kg. Land: Ir­land. Kom från: Wol­ver­hamp­ton, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 24/1. Lands­kam­per/mål: 36/3.

In­led­de sä­song­en som pe­tad i Cham­pi­ons­hip, men av­slu­ta­de den som gi­ven i Ir­lands VM-el­va. Väns­ter­bac­ken tog sig i in Burn­leys star­tel­va i de­cem­ber och var en stor or­sak till att klub­ben sen höll nol­lan i 20 av mat­cher­na un­der vin­ter och vår.

Ten­dayi DARIKWA

Född: 1991-12-13. 188 cm, 77 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ches­ter­fi­eld, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 21/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Fö­re det­ta hö­ge­ryt­ter som sko­la­des om till hö­ger­back för någ­ra år se­dan. Gi­ven i star­tel­van un­der he­la fjol­års­hös­ten, men när Lowton hit­ta­de for­men så pe­ta­des Darikwa och spe­la­de knappt en match från de­cem­ber och fram­åt.

Tom ANDERSON

Född: 1993-09-02. 193 cm, 83 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 18/0 (för Ches­ter­fi­eld). Lands­kam­per/mål: 0/0.

Lo­van­de mitt­back som än­nu in­te fått gö­ra li­ga­de­but för Burn­ley. Har va­rit ut­lå­nad till sex oli­ka klub­bar se­dan han flyt­ta­des upp i a-trup­pen 2012. Skrev på ett nytt kon­trakt den här som­ma­ren, klub­ben tror på ho­nom.

Ca­me­ron DUMMIGAN

Född: 1996-06-02. 180 cm, 70 kg. Land: Nor­dir­land. Kom från: Clif­ton­vil­le, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 26/1 (för Old­ham). Lands­kam­per/mål: 0/0.

Nor­dir­ländsk U21-lands­lags­man och ti­di­ga­re ”årets spe­la­re” i klub­bens ju­ni­or­lag. I fjol ut­lå­nad till Old­ham, men skrev på nytt kon­trakt i som­ras och är nu bun­den till Burn­ley i två år till. Lo­van­de hö­ger­back.

De­an MARNEY

Född: 1984-01-31. 183 cm, 72 kg. Land: Eng­land. Kom från: Hull Ci­ty, 2010. Mat­cher/mål 2015/16: 12/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ru­ti­ne­rad cen­tral mitt­fäl­ta­re som fått de se­nas­te åren för­stör­da av en kors­bands­ska­da. Var till­ba­ka i spel först sent för­ra hös­ten och ha­de det sen svårt att ta en or­di­na­rie plats. Er­fa­ren mitt­fäl­ta­re med gott spel­sin­ne, och tuff spel­stil.

Mi­chael KIGHTLY

Född: 1986-01-24. 173 cm, 71 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sto­ke, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 18/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Of­fen­siv yt­ter som kan spe­la på bå­da kan­ter­na. Var mer mål­far­lig ti­di­ga­re i kar­riä­ren och är på ned­gång. Spe­la­de ba­ra 12 mat­cher från start i fjol, men bi­drar myc­ket med sin ru­tin. Mesta­dels in­hop­pa­re i år.

Da­vid JO­NES

Född: 1984-11-04. 183 cm, 80 kg. Land: Eng­land. Kom från: Wi­gan, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 41/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Cen­tral mitt­fäl­ta­re som va­rit or­di­na­rie i Burn­ley sen han kom. In­led­de kar­riä­ren som ti­o­å­ring i Man­ches­ter Uni­ted. Skick­lig pass­nings­spe­la­re som i fjol stod för sju mål­gi­van­de pass­ning­ar. Bra sam­spel med Jo­ey Bar­ton i fjol. Vem tar över nu?

Fredrik ULVESTAD

Född: 1992-06-17. 183 cm, 79 kg. Land: Nor­ge. Kom från: Ålesund, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 5/0. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Den cen­tra­le mitt­fäl­ta­re var på gång till IFK Gö­te­borg men val­de ef­ter prov­spel i stäl­let att gå till Burn­ley. Har mest hål­lit till i re­serv­la­get un­der 1,5 år, men gjor­de li­ga­de­but vå­ren 2015. En match från start i fjol.

Ge­or­ge BOYD

Född: 1985-10-02. 186 cm, 79 kg. Land: Skott­land. Kom från: Hull Ci­ty, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 44/5. Lands­kam­per/mål: 2/0.

Of­fen­siv yt­ter­mitt­fäl­ta­re som är svår­stop­pad. Val­des till årets spe­la­re i klub­ben när Burn­ley ram­la­de ur Pre­mi­er Le­a­gue för två år se­dan, men var i prin­cip li­ka bra ock­så i fjol.Tek­nisk och avig, med nä­sa för mål. Se­nas­te lands­kam­pen gjor­de han un­der 2014.

En av suc­cé­spe­lar­na för Is­land i EM. Köp­tes loss från Charl­ton i som­ras ef­ter två bra sä­song­er i Lon­don-klub­ben. Stark fram­spe­la­re, men ock­så en gif­tig målskytt. Go­da chan­ser att lyc­kas i Pre­mi­er Le­a­gue.

Ja­mes TARKOWSKI

Född: 1992-11-19. 185 cm, 81 kg. Land: Eng­land. Kom från: Brent­ford, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 4/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Köp­tes in i vint­ras ef­ter att ha im­po­ne­rat för Brad­ford un­der 2,5 år. An­vänds of­tast som mitt­back men kan ock­så flyt­tas upp ett steg till mitt­fäl­tet. Be­grän­sat med spel­tid i Burn­ley, Tarkowski fick ba­ra spe­la två mat­cher från start un­der vå­ren.

Scott ARFIELD

Född: 1988-11-01. 178 cm, 70 kg. Land: Ka­na­da. Kom från: Hud­ders­fi­eld, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 46/8. Lands­kam­per/mål: 3/0.

Myc­ket mål­far­lig yt­ter som främst an­vänds till väns­ter. Född i Skott­land och har spe­lat 15 U21-lands­kam­per för lan­det, men byt­te till sin pap­pas hem­land Ka­na­da i vint­ras och spe­lar nu­me­ra för det ka­na­den­sis­ka lands­la­get. Nyc­kel­spe­la­re för Burn­ley.

And­re GRAY

Född: 1991-06-26. 180 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Brent­ford, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 41/23. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Blev klub­bens dy­ras­te värv­ning ge­nom ti­der­na när han köp­tes in i au­gusti fjol, men mot­sva­ra­de ge­nast för­vänt­ning­ar­na. Ös­te in mål bå­de un­der höst och vår och vann skytteligan i Cham­pi­ons­hip. Ett mås­te att han fort­sät­ter gö­ra det ock­så i år.

Sam VOKES

Född: 1989-10-21. 186 cm, 90 kg. Land: Wa­les. Kom från: Wol­ver­hamp­ton, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 43/15: Lands­kam­per/mål: 44/7.

Wa­le­sisk EM-spe­la­re som bil­dar ett fruk­tat an­falls­par med And­re Gray. Fick ett stopp på kar­riä­ren ef­ter en svår knä­ska­da för två år se­dan, men är nu till­ba­ka i gam­malt gott slag. Gjor­de tolv mål un­der förs­ta halv­å­ret 2016. Stark tar­get­play­er.

Ashley BARNES

Född: 1989-10-30. 186 cm, 77 kg. Land: Ös­ter­ri­ke. Kom från: Brighton & HA, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 8/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Född i Eng­land, men med ös­ter­ri­kiskt pass. De­la­de se­gern i den in­ter­na skytteligan i Pre­mi­er Le­a­gue för två år se­dan, men fick stör­re de­len av fjol­å­ret för­stört av en svår knä­ska­da. Till­ba­ka i form nu, men kon­kur­ren­sen på topp är sten­hård.

Rouwen HENNINGS

Född: 1987-08-28. 180 cm, 80 kg. Land: Tyskland. Kom från: Karls­ru­he, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 26/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Var en stek­het målskytt i bå­de det tys­ka U21-lands­la­get och i Karls­ru­he, men det förs­ta året i Cham­pi­ons­hip blev in­te alls vad Hennings hop­pats på. Ba­ra tre mat­cher från start och i öv­rigt ba­ra kor­ta in­hopp. Mås­te upp ett snäpp, minst.

Lu­kas JUTKIEWICZ

Född: 1989-03-28. 185 cm, 73 kg. Land: Eng­land. Kom från: Midd­les­brough, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 5/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Har haft en tuff tid i Burn­ley, men ver­ka­de ha när­mat sig en plats i star­tel­van i bör­jan av för­ra hös­ten. Då drog han av kors­ban­det och mis­sa­de res­ten av sä­song­en. Tuff och stark an­fal­la­re som dock lär få sit­ta på bän­ken i år.

Chris LONG

Född: 1995-02-25. 169 cm, 77 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ever­ton, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 10/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ta­lang­full an­fal­la­re som dock har en bit kvar till Pre­mi­er Le­a­gue-ni­vå. Gjor­de en match från start i fjol i Cham­pi­ons­hip. Har spe­lat för al­la de eng­els­ka lands­la­gen upp till U20-ni­vå. Snabb och tek­nisk spe­la­re.

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.