ANFALL

Ligabibeln - - Burnley -

And­re Gray och Sam Vokes kan bli ett gif­tigt an­falls­par ock­så i Pre­mi­er Le­a­gue. Det lär be­hö­vas att de hål­ler sig i form och är ska­de­fria, för bakom dem finns ingen­ting. Sen ingen­ting. Och sen ab­so­lut ingen­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.