SÅSPELAR LA­GET

HÅLLKOLLPÅ!

Ligabibeln - - Chelsea -

Myc­ket ty­der på att An­to­nio Con­te över­ger sin tre­backs tre­backs­lin­je. I bör­jan av för­sä­song­en pra­ta­de han om ett ny ny­ska­pan­de 4-2 4-2-4-sy­stem, som i de­fen­si­ven blir ett klas­siskt 4 4-4-2, med ett rent an­falls­par. Det skul­le va­ra förs­ta gång­en för Chel­sea se­dan 2001/02 då Ei­dur Gudjo­h­sen och Jim­my Floyd Has­sel­baink till­sam till­sam­mans gjor­de 50 mål. John Terry, som va­rit gi­ven i back­lin­jen sen un­ge­fär då Chel­sea bil­da­des, lär få en allt mind­re roll i år ju läng­re sä­song­en går. Ytt­rar­na får gö­ra ett dub­bel­jobb, bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt.

IVA­NO­VIC WIL­LI­AN COUR­TO­IS ZU­O­MA FÀ­BRE­GAS COS­TA TER­RY KAN­TÉ BATS­HU­AYI AZPI­LICU­E­TA HA­ZARD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.