RU­TIN

Ligabibeln - - Chelsea -

Många av spe­lar­na bör­jar som sagt bli för gam­la, men det be­ty­der ock­så att de har sam­lat på sig mäng­der av ru­tin och er­fa­ren­he­ter. Bäst i se­ri­en på den de­len. Terry och de and­ra får en sä­song på sig att lä­ra upp de nya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.