ANFALL

Ligabibeln - - Everton -

Det är svårt att sät­ta ett sam­lat be­tyg när man fort­fa­ran­de in­te vet om bäs­ta spe­la­ren kom­mer va­ra kvar. Lukaku är i en egen klass i Ever­tons anfall och lyf­ter la­get en ni­vå själv, och ef­tersom han än­nu är kvar när det här skrivs ut­går vi från det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.