MITTFÄLT

Ligabibeln - - Hull -

Star­kas­te lag­de­len och pre­cis som i de­fen­si­ven så ut­görs stom­men av spe­la­re från Tot­ten­ham. Huddlestone och Li­ver­mo­re kam­pe­ra­de ti­di­ga­re ihop på Lon­don­klub­bens mittfält i Pre­mi­er Le­a­gue och i tillägg har en kil­le som Snodgrass va­rit med ett tag, så inga ny­he­ter på ta­ket här. Tryggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.