TRÄ­NA­RE

Ligabibeln - - Hull -

Det pra­tas om Coleman, Martinez och Ro­wett, men fak­tum är oav­sett att Hull fort­fa­ran­de sak­nar trä­na­re när det här ma­ga­si­net tr ycks. Ste­ve Bruce sa­de allt­så upp sig i slu­tet avju­li på grund av att inga trans­fe­ram­bi­tio­ner finns hos led­ning­en. Hu­vud­löst på al­la tänk­ba­ra sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.