FÖRSVAR

Ligabibeln - - Hull -

Sam­ma sak här. In­te så un­der­hål­lan­de, men man vet vad man får. En ru­ti­ne­rad her­re som Mi­chael Daw­son, ska­dad un­der hös­ten, kom­mer se­dan få dra ett stort de­fen­sivt lass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.