FÖRSVAR

Ligabibeln - - Leicester -

Huth och Morgan var do­mi­nan­ta i luf­ten och sat­te knappt en fot fel i det cen­tra­la för­sva­ret i fjol. Kan de fort­sät­ta li­ka bra el­ler kart­läggs de nu? Är in­te snab­ba, men lig­ger all­tid lågt. Tryggt även ut­an­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.