”Fir­mi­no och San­chez är mi­na två po­äng­ga­ran­ti­er”

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

Lu­rigt lä­ge i in­led­ning­en av li­gan då många VM-spe­la­re va­rit på se­mes­ter och even­tu­ellt in­te är redo till li­gastar­ten. Där­för tar jag ut en el­va för förs­ta om­gång­ar­na som se­dan kan re­vi­de­ras gans­ka snabbt. Fir­mi­no fick in­te myc­ket spel­tid i VM, men är nyc­keln i Li­ver­pools an­falls­spel och gör bå­de mål och as­sist. Alex­is San­chez kom­mer att få bä­ra Man Uni­teds of­fen­siv i star­ten. Des­sa två är mi­na po­äng­ga­ran­ti­er. På mit­ten väl­jer jag Ne­ves i Wol­ves (en möj­lig sen­sa­tion i PL) och Deu­lo­feu som kan bli få­gel el­ler fisk i Wat­ford (för­mod­li­gen ing­et mel­lan­ting). Jag tror att Sout­hamp­ton har chans att hål­la nol­lan i pre­miä­ren, där­av McCart­hy i må­let. Tre po­äng­spe­la­re i back­lin­jen i van Dijk, Men­dy och Trip­pi­er ­me­dan Mee vän­tas till­hö­ra ett för­svar som släp­per in få bol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.