SÅ GÅR DET TILL

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

Al­la spe­la­re har en prislapp. Du har en bud­get på 50 mil­jo­ner kro­nor att för­de­la. Vär­de­ut­veck­ling­en ba­se­ras på de verk­li­ga re­sul­ta­ten i Pre­mi­er Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.