DET TA­LAR FÖR & EMOT EN­LIGT KAL­LE KARLS­SON

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

Har in­te tap­pat nå­gon nyc­kel­spe­la­re och unga kil­lar som Sané, Ster­ling och Je­sus kan fort­fa­ran­de bli än­nu bätt­re. Ma­h­rez ger yt­ter­li­ga­re spets och unge Phil Fo­den bör va­ra redo för att gö­ra av­tryck. Hur at­trak­ti­va är Man­ches­ter City el­ler skräms spe­la­re av kon­kur­ren­sen? De vil­le ha Alex­is Sán­chez i vint­ras och nu gick de även bet på Jor­gin­ho som val­de Chel­sea. Över­flö­dets för­ban­nel­se el­ler har man helt en­kelt be­stämt sig för att slu­ta be­ta­la över­pri­ser?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.