DET TA­LAR FÖR & EMOT EN­LIGT KAL­LE KARLS­SON

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

Har myc­ket stor­lek och t yngd och José Mou­rin­hos fi­lo­so­fi pas­sar i stor­mat­cher­na där la­get bru­kar ploc­ka en hel del po­äng.

Trup­pen är stark, fram­för allt om Ashley Young och Lu­ke Shaw kla­rar av att täc­ka väns­ter­backs­plat­sen. Dock har Mou­rin­ho haft be­kym­mer att få ut max­i­malt av den of­fen­si­va kom­pe­tens som finns att till­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.