BA­RA DE SEX STO­RA KLUB­BAR­NA – SÅ HA­DE SÄ­SONG­ER­NA SLU­TAT DÅ

Ligabibeln - - Gameday -

Tan­ke­ex­pe­ri­men­tet är en­kelt. Väck med bor­t­a­mat­cher i Sto­ke, bort med mån­dags­mö­ten mot Wat­ford. Vi fo­ku­se­rar ba­ra på de 30 mat­cher var­je sä­song som verk­li­gen ”be­ty­der nå­got”. Mö­te­na mel­lan The Big Six – Ar­se­nal, Chel­sea, Li­ver­pool, Man­ches­ter City, Man­ches­ter United och Tot­ten­ham. Hur ha­de de tio se­nas­te sä­song­er­na då slu­tat? Ja, hälf­ten av dem ha­de slu­tat med en helt an­nan mäs­ta­re – och Li­ver­pool ha­de fått lyf­ta buck­lan två gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.