VÄRVATGREKISKT

Ligabibeln - - Arsenal -

TUNGVRICKARE So­kra­tis Pa­pas­tatho­pou­los är ­in­te ett namn du sä­ger tre gång­er på ra­ken ­ut­an att vric­ka tung­an.

Ar­se­nal­spe­lar­na gör det lät­ta­re för sig. Det kal­lar grek­för­vär­vet för Spar­tacus.

För de hi­sto­riskt obe­vand­ra­de kan vi ­­be­rät­ta att Spar­tacus (111–71 f Kr) var en gla­di­a­tor som led­de ett sla­v­upp­ror mot ­ro­mar­na och ald­rig bac­ka­de för en strid.

Spar­tacus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.