HÅLLKOLLPÅ!

... Pa­scal Gross, 27

Ligabibeln - - Brighton & Hove -

Med si­na sju full­träf­far kom han tvåa i in­ter­na skyt­te­li­gan – och han vann la­gets as­sist­li­ga med åt­ta mål­gi­van­de pass­ning­ar.

Det är svårt att sä­ga an­nat än att den tys­ke mitt­fäl­ta­rens ­debutsäsong i Pre­mi­er Le­a­gue blev en suc­cé.

– Pa­scal var ge­nom­gå­en­de en av vå­ra bäs­ta spe­la­re un­der ­sä­song­en, kanske den all­ra bäs­te, sä­ger trä­na­ren Chris Hughton.

Pa­scal Gross kom till Brighton från tys­ka In­gol­stadt 04 för­ra som­ma­ren och han kos­ta­de fak­tiskt in­te mer än mot­sva­ran­de 30 mil­jo­ner kro­nor. Nu vär­de­ras han av saj­ten Trans­fer­markt till runt 100 mil­jo­ner. På väg till an­nan och stör­re klubb, kanske? Näpp. Gross för­läng­de un­der som­ma­ren sitt kon­trakt med ”Se­a­gulls” till 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.