IBÄTTRESLAGMEDIRANIER

Ligabibeln - - Brighton & Hove -

PERSISK KRE­A­TI­VI­TET Var­för klub­ben köp­te den irans­ke VM-spe­la­ren Ali­re­za Ja­han­bak­hsh? Ma­na­gern Chris Hughton för­kla­rar: — Vi har haft koll på Ali i någ­ra år nu och är gla­da att han kom­mer till oss. Han är en kre­a­tiv spe­la­re som kan an­vän­das bå­de på kan­ten och centralt och som gör att vår of­fen­si­va slagstyr­ka ökar.

24-åri­ge Ja­han­bak­hsh kom­mer när­mast från ­hol­länds­ka AZ, har skri­vit femårs­kon­trakt och kos­ta­de ­cir­ka 200 mil­jo­ner – nytt trans­fer­re­kord för klub­ben.

För­ra sä­song­en snit­ta­de han en po­äng per match i Ere­di­vi­sie.

Ja­han­baksh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.