HÅLLKOLLPÅ!

... Chris Wood, 26

Ligabibeln - - Burnley -

Han åk­te på en tuff knä­ska­da un­der vin­tern och en lät­ta­re ­fot­ska­da un­der vå­ren, vil­ket gjor­de att han mis­sa­de 14 mat­cher. Än­då blev den 26-åri­ge ny­zee­län­da­ren la­gets bäs­te mål­skytt med tio full­träf­far i Pre­mi­er Le­a­gue den gång­na sä­song­en.

Wood må va­ra stor som ett hus, men han har bå­de bra kropps­kon­troll och ba­lans, och är ut­rus­tad med käns­li­ga föt­ter.

Han är född i Auck­land, star­ta­de kar­riä­ren i Cam­bridge FC och kom till Eng­land, och West Bromwich, 2009. En­dast 18 år gam­mal blev han 2010 ut­ta­gen i den ny­zee­länds­ka trup­pen till VM i Syd­af­ri­ka. Han kom in som av­by­ta­re i förs­ta mat­chen mot ­Slo­va­ki­en – en match som slu­ta­de 1–1 och in­ne­bar Nya Ze­e­lands förs­ta po­äng i VM-slut­spels­sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.