BAMBASVOLLEYÅRETSMÅL

Ligabibeln - - Cardiff -

FANSFA­VO­RIT Hur de in­di­vi­du­el­la ut­mär­kel­ser­na för­de­la­des när klub­bens sup­port­rar ef­ter sä­song­en fick sä­ga sitt? Jo, så här:

Sä­song­ens unga spe­la­re blev Cal­lum Paterson, 23, som sva­ra­de för tio mål och fy­ra as­sist på tju­got­re ­li­gastar­ter och nio in­hopp.

Årets spe­la­re blev ”Su­per Ju­ni­or” Hoilett som sva­ra­de för tju­go po­äng på fyr­tio­fy­ra li­gastar­ter och vid sju till­fäl­len fick pri­set som mat­chens spe­la­re.

Årets mål gjor­des, en­ligt fan­sen, av Sol Bam­ba, som di­stinkt tryck­te in en boll på vol­ley i bor­t­a­mö­tet med Brent­ford 13 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.