HÅLLKOLLPÅ!

... N’Golo Kan­té, 27

Ligabibeln - - Chelsea -

För åt­ta år se­dan spe­la­de han i di­vi­sion 9 i Frank­ri­ke. I dag har han få, om ens nå­gon över­man i värl­den på sin po­si­tion.

N’Golo Kan­té är en sann­sa­ga, men en som ana­de vad som kom­ma skul­le är gam­le lag­kom­pi­sen från ti­den i di­vi­sion 3-la­get Bou­log­ne, Cedric Fa­bién. För The Sun be­rät­tar Fa­bién om si­na ­in­tr yck av mitt­fälts­mo­torn som ald­rig hac­kar:

– Ut­an­för pla­nen var han tyst som en mus, men på pla­nen ­för vand­la­des han till ett mons­ter. Jag har ald­rig var­ken förr el­ler ­se­na­re sett nå­gon som har kun­nat springa som han gjor­de.

– Jag är helt sä­ker på att han ef­ter en match ha­de kun­nat ­ge­nom­fö­ra ett ma­ra­ton­lopp, för att sen gå ut och latt­ja boll på skoj med si­na kom­pi­sar. Så välträ­nad var han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.