SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Crystal Palace -

Med Hodg­son som trä­na­re blir det inga flas­hi­ga ny­mo­dig­he­ter som till ex­em­pel tre­backs­lin­je. Nä, det är ­fyr­backs­lin­je som gäl­ler. Möj­ligt att det sen kan al­ter­ne­ras mel­lan att spe­la med en el­ler två for­wards, men där går grän­sen. Ett bå­de väl­or­ga­ni­se­rat och tak­tiskt skick­ligt lag som är duk­tigt på att a­npas­sa sig till mot­stån­det och ­för­ut­sätt­ning­ar­na som gäl­ler just för stun­den. Det sto­ra pro­ble­met för­ra sä­song­en – bort­sett från den sorg­ligt sva­ga in­led­ning­en un­der nye ma­na­gern Frank de Bo­er – var mål­skyt­tet. Ben­te­ke ska­pa­de för­vis­so en del hel, men brän­de i stort sett rub­bet av m­ål­chan­ser. Bel­ga­ren mås­te upp till be­vis nu.

ZAHA VAN AANHOLT TOWNSEND PUNCHEON SAKHO GUAITA BEN­TE­KE MILIVOJEVIC TOMKINS MCARTHUR KELLY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.